Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Mevlana

2020-2021 AKADEMİK YILI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI  

BAŞVURU TAKVİMİ


Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması ve Başvuruların Alınması

17 Şubat 2020

SON BAŞVURU TARİHİ

23.03.2020

YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin İletilmesi

03 Nisan 2020

Dil Sınavı Konusunda başvuru yapan adaylar bilgilendirilecektir.


Değerli Öğrenciler,

Mevlana Değişim Programı, YÖK tarafından koordinasyonu sağlanan yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir değişim programıdır. Söz konusu değişim programı kapsamında üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de bir üniversitede kayıtlı öğrencilere yurtdışında bulunan yükseköğrenim kurumunda (en az 1 en fazla 2 yarıyıl için) değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, değişim programında yer aldığı sürece aylık destek ödeneği almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Mevlana Değişim Programında hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında gerçekleşebilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Mevlana öğrencilerini belirlemek üzere başvuru ilanında bulunurlar. Değişim faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

Mevlana Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nun web sitesinden www.mevlana.yok.gov.tr linkini tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirler.

İlgili bölümlerde kayıtlı olarak öğrenim gören ve bu değişim imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bu ilan metninin en sonundaki linke tıklayarak ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU’nu doldurmaları gerekmektedir. Doldurulup imzalanmış aday öğrenci başvuru formları Mevlana Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı İngilizce dilinde yapılacaktır. İlerleyen günlerde sınav yeri, tarihi ve saati hakkındaki duyuru daha sonra yapılacaktır. 

Seçilecek olan öğrenciler daha sonra Mevlana Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesinde Koordinatörlük yardımcı olacaktır.   

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1- Aday Öğrenci Başvuru Formu imzalı çıktısı

  2-Transkript

 Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.

 1. Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar.
 2. Başvuru şartı olarak öğrencinin genel not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,50/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 3,00/4,00 olması gerekmektedir.
 3. Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu seviye tespit sınavı ile belirlenecektir.    
 4. Başvurular değerlendirilirken YÖK tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü uygulanacaktır:    
 5. Akademik Başarı Düzeyi: %50 Yabancı Dil Seviyesi: %50  

Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.


VERİLECEK BURS MİKTARLARI:

 • Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder,
 • Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler
 • Gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.
 • Giden ve gelen öğrencilere yol parası için bir hibe verilmeyecektir.
 • Öğrencilere, burs miktarının %80 i değişim süresinde ödenir.
 • Öğrencilerin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.
 • Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık 1.300 TL burs sağlanacaktır.
 • Giden Öğrencilere ödenecek aylık burs miktarları aşağıda yer almaktadır.

BÖLGELER / KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

AVRUPA, ASYA-PASİFİK, LATİN AMERİKA, KUZEY AMERİKA

1.650 TL

ORTA ASYA, SAHRAALTI AFRİKA

1.500 TL

GÜNEY KAFKASYA, GÜNEY ASYA, ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

1.400 TL


ÖNEMLİ NOT:

Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih ettikleri üniversitenin ilgili bölümünde bulunan kontenjana göre sıralanacaktır.

Buna ek olarak Üniversitemizden yurt dışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “kabul mektubu” ve “öğrenim protokolü” onaylatımalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır. 

 Detaylı Bilgi için Lütfen Linki Tıklayınız.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı